1. Polska 98 lotów
2. Niemcy 56 lotów
3. Belgia 22 loty
4. Wielka Brytania 16 lotów
5. Hiszpania 12 lotów
6. Włochy 8 lotów
7. Norwegia 6 lotów
8. Holandia 4 loty
9. Francja 3 loty
10. Szwajcaria 3 loty
11. Szwecja 3 loty
12. Ukraina 3 loty
13. Estonia 2 loty
14. Maroko 2 loty
15. Portugalia 2 loty
16. Węgry 2 loty